+4 0748 01 11 11

Igiena emoțională privită din perspectiva Terapiei florale Bach

  /  Detoxifiere   /  Igiena emoțională privită din perspectiva Terapiei florale Bach

Sub deviza “O minte sănătoasă într-un corp sănătos” este momentul să conştientizăm încă odată importanƫa pe care o are menƫinerea unei curăƫenii mentale pentru a beneficia de sănătate, ca stare de bine a omului, ce porneşte de la o gândire adecvata asupra posibilelor scenarii de viaƫă cu care ne putem confrunta.

Descoperirile fizicii cuantice au demonstrat faptul că totul este energie în diverse forme de manifestare, iar gândul, ca forma de energie transmisă, ne poate crea realitatea.

Pacea şi armonia mintii reprezintă cea mai eficientă cale de vindecare şi previne apariƫia bolilor, fapt declarat de către pacienƫii părintelui ‘“Terapiei emoƫiilor” renumitul doctor britanic , Edward Bach, de-a lungul carierei sale.

Cheia vindecării reprezintă conştientizarea emoƫiilor sau stărilor de spirit care au declanşat un dezechilibru ce a dus la manifestarea īn campul fizic a unei dureri.

Experienƫa Dr.Edward Bach demonstrează faptul că persoane care suferă de aceeasi boală, reacƫionează diferit la acelaşi tratament. Starea mentală şi tonusul optimist, întotdeauna influenƫează pozitiv capacitatea de vindecare.

Conform Dr.Ed.Bach, gândurile pozitive, care la rândul lor creează emoƫii pozitive, pot preveni şi vindeca anumite afecƫiuni. Asa că, prin sensibilitate şi intuiƫie, a descoperit cum roua de pe flori conƫine calităƫi vindecătoare. Rolul căldurii soarelui în extragerea proprietăƫilor benefice ale plantelor şi transmiterea acestora în apa explică eficienƫa, profunzimea, blândeƫea, simplitatea, naturaleƫea ce caracterizează Terapia florală pe care Dr Bach a dezvoltat-o ca sistem de vindecare emoƫională.

Aceste esenƫe florale, ca amprente energetice ale forƫei plantelor, prin interacƫiunea cu corpurile subtile ale omului, produc echilibrare prin potenƫarea virƫutilor absente.

Starea de linişte mentală, de control asupra gândurilor nedorite, de stopare a invaziei scenariilor negative şi a haosului mental, reduce dificultatea de concentrare, ceea ce favorizează găsirea rapidă a soluƫiilor adecvate la provocările şi confruntările cărora le suntem supuşi.

Mintea noastră reprezintă un uriaş rezervor în care sunt stocate informaƫii acumulate în urma experienƫelor trăite şi a convingerilor însuşite pe parcursul procesului de creştere şi educare şi emite gânduri şi emoƫii asociate stărilor trăite şi acestor idei limitatoare.

Creata ca instrument puternic pentru a ne ajuta sa ducem la indeplinire dorintele , visele, telurile , idealurile noastre, este necesar a fi pastrata in stare de ordine si echilibru, , pentru a-si putea indeplini rolul de a clasifica, analiza si folosi cu intelepciune abilitatile si competentele.

O minte limpede şi calmă devine cadrul eficient pentu a ne putea concentra pe lucrurile importante şi plăcute, pentru a trăi o viaƫă având sentimentul de înflorire, acƫionând conectaƫi la inteligenƫa superioară, la sinele divin.

Din starea de pace şi curăƫenie mentală, putem manifesta flexibilitatea, stabilind şi urmând reguli conforme nevoilor actuale, acƫionând relaxat şi cu voioşie, gustând din placerile vieƫii, ceea ce ne va face să ne simƫim energici şi vitali.

Când gândurile curate domină mintea, suntem pătrunşi de starea de calm, lucizi şi stăpâni pe situaƫie, gestionând eficient situaƫile de urgenƫă sau criză, generatoare de stres.

Esenƫele florale neutralizează efectele şocurilor emoƫionale sau fizice, reducând agitaƫia interioară, oferind suportul confortabil prin curăƫirea mentală.

Din starea de ordine şi claritate mentală, suntem capabili să recunoaştem frumuseƫea din jur, dezvoltând relaƫii sănăoase, lipsite de judecăƫi, fără aplecarea către dorinƫa de critică şi corectare.

Acceptarea modului de manifestare şi evolutie a celor din jur va reprezenta o sursa de a trăi viaƫa cu bucurie şi o dovada că noi înşine suntem în acceptare de sine.

Din starea de pace mentală, manifestăm bunavoinƫă, toleranƫă, întelegere, compasiune, deschizându-ne inima către nevoile şi suferinƫele celorlalƫi.

Într-o stare de echilibru mental, dezvoltăm un comportament moderat, gestionând entuziasmul cu măsură, prin respectarea credinƫelor, nevoilor şi viziunilor celorlalƫi, fără a creea presiuni asupra acestora.

Generozitatea prinde rădăcini într-o minte sănătoasa prin manifestarea iubirii necondiƫionate, afecƫiunii, susƫinerii şi dăruirii, fără control, posesivitate şi dependenƫă.

Remediile Bach permit iubirii să se manifeste liber, prin răspândirea bunătăƫii şi căldurii, ca formă de abundenƫă interioară.

Curăƫenia şi ordinea mentală facilitează analiza lucrurilorşi situaƫiilor în ansamblul lor, fără a ne lasa atraşi în lumea detaliilor şi fără a ne simƫi contaminaƫi, intoxicaƫi, murdăriƫi, viciaƫi, simƫindu-ne puri, naturali şi sănătoşi, dar mai ales conectaƫi la sinele nostru divin.

Claritatea mentală ne permite să acƫionăm responsabili, fiind capabili să scoatem la lumină talentele, să apreciem tot ce este bun în vieƫile noastre, să identificăm oportunităƫile pe care viaƫa ni le aşează ca pe o chemare.

Liniştea gândurilor ne permite eliberarea de durerea blocată la nivelul inimii, ca urmare a şocurilor şi traumelor.

Puterea florilor Bach transformă şi echilibrează la nivel mental perspectiva asupra unei situaƫii dificile, prin dezvoltarea competenƫei de identificare a noilor direcƫii de dezvoltare şi a acceptării schimbării ca fiind necesară evoluƫiei personale.

O minte pozitivă şi prezentă, cultivă emotii echilibrate si pozitive şi astfel deschiderea inimii, cea care ne permite unirea cu iubirea divină, oferindu-ne încrederea de a ne împartăşi sentimentele, de a oferi iubire semenilor, dorinƫa de a-i cunoaşte cu adevaăat, de a-i simƫi, de a le oferi bunavoinƫa, acceptarea, toleranƫa şi răbdarea noastra.

O stare mentală centrată ne ajută să manifestăm ascultarea, orientându-ne atentia către ceilalƫi, fără a simƫi mereu nevoia de validare.

Comunicarea autentică cu ceilalti va dărâma barierele singuratăƫii interioare, creând acea conexiune benefică cu sinele divin.

Un organism este regenerat, revigorat, revitalizat atunci când primeşte resursele de energie de la o minte echilibrată si adaptată la cerinƫele energetice, o minte centrată care naşte emoƫii de aceeaşi natură.

Remediile Bach ne înviorează sş reînnoiesc permanent resursele de energie prin acƫiunea lor blândă, generând creştere interioară prin gestionarea cu usurinƫă a fricilor. Devenim capabili să ne simƫim în siguranƫă oricând, oriunde, având încredere absolută în Univers, convinşi de faptul că întregul din care facem parte ne are mereu în pază şi se îngrijeşte de ceea ce avem nevoie.

Astfel putem trece senini şi în siguranta peste dificultăƫi, ştiind că ‚’’Acasă” este chiar în noi, în sufletul nostru şi darurile Universului sunt prezente în mod egal pentru fiecare dintre noi, ne oferă totul pentru a ne simƫi hrăniƫi şi protejaƫi.

Esentele preparate din flori ne permit deschiderea infinită, manifestând empatia într-un mod sănătos, fără a ne identifica cu nevoile celorlalƫi, păstându-ne autonomia afectivă. Ne ajută să ne recapatăm pofta de viaƫă şi motivaƫia, pentru a ne mobiliza, a ne detaşa de trecut, a fi creativi şi a ne manifesta cu optimism, perseverenƫă, speranƫă şi încredere în menirea şi scopul noastru în viaƫă.

Aceste plante ‚”există în natură şi sunt puse prin mila Creatorului Divin pentru vindecarea şi confortul nostru„.

Dr.Edward Bach

În clinica noastră frumuseƫea şi complexitatea actului medical vin din faptul că marea majoritate a terapeuƫilor sunt formaƫi în medicina convenƫională şi au ales să practice medicina integrativă datorită experienƫelor personale la care medicina convenƫională nu a mai avut răspuns. Specializarea lor în Medicina holistică vine din convingere, aceasta devenind în timp o vocaƫie.

Leave a Comment:

Ultimele articole

Articole recomandate

0
    0
    Coșul tău
    Coșul tău este golÎnaoi la magazin